Bejelentés


Szűzanya világ győzedelmes Kirá Én vagyok a Béke Királynője


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

MÁRIA HÁZA Boldogasszonynak Magyarországon otthona van

MÁRIA HÁZA www.facebook.com/mindszentykongregacio www.mariahaza.hu Somogy országban, Kaposvár mellett van egy kis falucska Kaposfüred. Ez a falu ad otthont á világon egyedülálló módon Szűz Mária utolsó földi lakhelyének az efezusi ház pontos mása. Óriási jelentősége annak, hogy a Boldogasszonynak Magyarországon válóságos, láthátó , tapinthátó otthona van. A XXI. Százád e nehéz időben kaposfüredi Mária Háza lehet a kereszténység ments vára Európa számára! Kaposfüred rövid története Kaposvártól 6 km-re északra, a Balaton felé vezető út mentén hosszan elhelyezkedő egykori község, egy domb hátán épült fel. A település élete, történelme elválaszthatatlanul összefonódott Kaposvár történelmével. Először 1192 - ben említik akkor, amikor III. Béla oklevélben jelölte ki Kaposvár határát. A több mint 130 éves török uralom idején a falu a templommal együtt elpusztult. A törökök kiűzése - 1686 - után hét családot írtak össze a császári megbízottak. A 18. században a tele-pűlésen iskolát és egy fazsindelyes templomot építenek. Az egyház ezekben az évtizedekben a falu életében nagyon fontos szervező erő volt. A kaposvári plébániához tartozó település lakói nagy gondot fordítottak a vallási élet fenntartására. Jelentős változást hozott Kaposfüred életében - 1872 - a Kaposvár-Zákány közötti vasút megépítése. Az addig elzárt település egy csapásra bekapcsolódott az ország vérkeringésébe. A Jutai út és a vasút kereszteződésénél állomásépület, majd az út mentén, közel a vasúthoz lakóházak épültek. A 20. század két nagy háborújában sok füredi áldozta életét. Emléküket a templomkertben emlékmű és emléktábla örökítette meg. 1944. december 2-án a falu harc nélkül került a szovjet csapatok kezére. 1954 - ben kultúrház és tanítói lakás épült. Felújításra került az iskola. Pezsgő kultú-rális élet indult el a községben. A község önállóságát elvesztő falu történelmének új fejezete kezdődött meg akkor, amikor 1970-ben Kaposvár egyik városrésze lett. Ettől az időtől kezdődően egyre többen költöztek a kaposfüredi városrészbe Kapos-várról és a környező településekről. Az efezusi Mária Ház és Török Marcell atya Emmerich Anna Katalin a látnok apáca - többek között - megálmodta, hogy Szűz Mária élete utolsó éveit "Efezustól három órányira" egy házban töltötte. Látomásában részletesen ír Szűz Mária halálának körülményeiről, hogyan tudták meg az apostolok Mária haldoklásának hírét, hogyan halt meg, temették el és támadt fel. A német apáca álmait, látomásait Clemens Brentano jegyezte le, és kiadásra került Szűz Mária élete címmel. A könyv hatására, 1881-ben egy francia pap Julien Gouyet abbé fedezett fel egy Égei-tenger felé néző kis ősi romos kőházat. 1891-ben egy francia kórházban, Izmírben, Maria de Mandat Grancey a Keresztény Szeretet Leányainak főnöknője is elolvasta a könyvet, és rábeszélt egy természettudóst a kutatásra. Henry Jung három társával és a könyvvel a kezében átkutatta a vidéket és egy forrás mellett megtalálták a romot 1891 július 29-én. Több irat említi azt, hogy Szűz Mária Efezusban járt. A legtekintélyesebb köztük az efezusi zsinat jegyzőkönyve. Csak jóval később a 9. században állította először rimanbavazigi püspöke, Mose bar Kipha, hogy Szűz Mária itt halt meg. Ugyanezt vallotta Dionüsziosz bar Szalibi antiochiai pátriárka és Nagy Mikhael. Az efezusi házat több pápa is meglátogatta: 1967 júliusában VI. Pál pápa, 1979. novemberében II. János Pál pápa, 2006. novem-berében XVI. Benekedek pápa. Török Marcell atya (1942-2016) 1942. július 15-én a Kaposfüred melletti kis községben Jutában született. Az általános iskolai tanulmányai után a soproni erdészeti szakközépiskolában végezte. Sorkatonai szolgálata alatt 1962 decemberében gépkocsi balesetett szenvedett több katonatársával együtt, de ő csodával határos módon életben maradt, míg a többek életüket vesztették. A katonákat szállító teherautó vonattal ütközött , ő a platóról lerepült és a hóba, teste hibernálódott, klinikai halál állapotába került. A kómában egész életére meghatározó Szűzanya látomásban volt része, amelynek hatására megerősödött benne a gyerekkori álom, hogy pap legyen. 1972-ben a kaposvári Szent Margit templomban Lékai László veszprémi püspök szentelte áldozópappá. Alig több, mint fél éves papsága idején 1973-ban Bécsbe utazott, ahol Mindszenty Józseffel találkozott. A bíboros hercegprímástól megbízást kapott, hogy hozzon létre Magyarországon egy Kongregációt, remeteséget és temp-lomot építsen. Ez a megbízatás csak a kommunista rezsim bukása után valósulhatott csak meg. Marcell atya elsőként a saját családi házában az 1990-es években alakította ki a Szent vér kápolnát. Segítő kezek, adományozók segítségével a saját telkén felépítette az efezusi Mária ház pontos mását. A Mária ház alapkövét II. János Pál pápa 1996. szeptember 7-én áldotta meg győri látogatása idején. Az atyát 2016. február 22-én hívta magához a Teremtő. Földi maradványait a Mária házzal szemben lévő Mária szobor tövében helyezték el. Amikor a kaposfüredi templomból elindult az urnát kísérő menet—a szemtanúk elmondása szerint—a Mária házban lévő Mária szobor sírni kezdett és csak a szertartás végén apadtak el a könnyek. Marcell atya által alapított Mindszenty József Kongregáció 2016 nyarától tette lehe-tővé, hogy a Mária ház látogatható legyen. Sok zarándokot fogadtunk Magyarország minden tájáról, sőt több európai országból. A Mindszenty József Kongregáció, mint az atya hagyatékának kizárólagos kezelője és tulajdonosa mindent megtesz azért, hogy a ház látogatható legyen, a lelki és testi békét, összhangot kereső zarándokok égi anyánk kaposfüredi otthonában a megváltó Jézus Krisztus anyjának lába elé borulhassanak és elmondják meghallgatást váró imáikat. Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy az interneten vagy nem a Mindszenty József Kongregáció által megjelent kiadványokban foglaltaktól a Kongregáció elhatárolódik. Marcell atya életének, a Mária ház igaz történetének feldolgozása folyamatban van, a Kongregáció gondozásában fog ez évben megjelenni. Hiteles információk kizárólag a Kongregáció által megjelentetett füzetekben vagy az alábbi internetes oldalakon találhatók: www.facebook.com/mindszentykongregacio www.mariahaza.hu
Képgaléria


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!